Kantoornieuws

Aanneming

Decreet omgevingsvergunning gepubliceerd

Oct 24, 2014

In het Belgisch Staatsblad van 23 oktober 2014 werd het decreet betreffende de omgevingsvergunning gepubliceerd. De stedenbouwkundige vergunning en de milieuvergunning worden geïntegreerd in één enkele omgevingsvergunning die een zelfde procedure van adviesverlening en (in voorkomend geval) van openbaar onderzoek doorloopt. Er volgt uiteindelijk één enkele beslissing. Deze integratie zou moeten leiden tot een snellere, eenvoudigere en kwalitatievere behandeling van de aanvragen. Dit decreet treedt in werking op een door de Vlaamse Regering per artikel vast te stellen datum. Deze datum valt minstens een jaar na de datum van goedkeuring van het besluit van de Vlaamse Regering waarmee de datum van inwerkingtreding wordt vastgelegd.

Contacteer ons advocatenkantoor

Stuur ons een bericht. Eén van onze advocaten helpt u graag verder.

Contact
Website design & development by