relatiegericht-icon Relatiegerichte advocatuur
transparant-icon Transparante werkwijze
expert-icon Team van juridische experten
reactie-icon Snel antwoord
resultaat-icon Resultaatgerichte aanpak

Kantoornieuws - Aanneming

De nieuwe woninghuur ingevolge het Vlaams Huurdecreet

Jan 15, 2019

Sinds 1 januari 2019 werden een aantal zaken gewijzigd ten opzichte van de thans geldende federale woninghuurwet. Zo worden onder meer de regels met betrekking tot de duur en het einde van de huurovereenkomsten gewijzigd evenals de bepalingen betreffende het financiële luik. Daarnaast wordt tevens voorzien in specifieke regels voor medehuur. Bovendien wordt er een aparte titel ingevoerd voor huurovereenkomsten voor de huisvesting van studenten. Het een en ander zal er derhalve toe leiden dat thans vaak gebruikte standaardclausules zullen dienen te worden bijgewerkt.